دبیرستان دخترانه ریحانه النبی(س) دوره دوم سامانه ثبت نام

انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن با رأی گیری در حضور اولیا انتخاب می شوند و با مشارکت تخصصی و مهارتی اولیا در زمینه های آموزشی ،پرورشی و مالی به انجام فعالیت هایی در زمینه تحقق اهداف انجمن و مدرسه می پردازد.